FAW Silver Sniper

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một khẩu súng tự động FAW (Fixed Automatic Weapon) tại một vị trí đã chọn, khẩu súng này tự động nã đạn vào đối thủ trong tầm bắn.
Đặt được tối đa 2 khẩu súng, tiêu hao 2 Steel và 1 Iron mỗi lần đặt.
Yêu cầu có sẵn 1 Oridecon Hammer và 1 Mini Furnace trong hành trang.

[Cấp 1]: ATK +0, tồn tại 20 giây.
[Cấp 2]: ATK +200, tồn tại 30 giây.
[Cấp 3]: ATK +400, tồn tại 40 giây.
[Cấp 4]: ATK +800, tồn tại 50 giây.
[Cấp 5]: ATK +1000, tồn tại 60 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.